Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

HOME

NASZ PLAN:

Stworzenie szkoły dla start upów na sterydach. Mamy do przejścia 12 faz rozwoju, aż do realizacji naszego ostatecznego celu.

NASZ CEL:

Stworzenie Ponadterytorialnego Miasta/Państwa Szczęśliwych Ludzi.

NASZA WIZJA:

Spojrzeć wstecz – w okolicach 2037 roku – na to, jak zmieniliśmy świat. Uśmiechnąć się. Uronić kilka łez szczęścia. Odpocząć.

Nasza misja

Dajemy Tobie do dyspozycji możliwości dużej korporacji w budżecie małej firmy. Bo długofalowo tylko konkurowanie jakością się opłaca. Wszystkim – firmom, pracownikom, klientom.

Potrzebujemy silnych firm oraz ludzi, którzy są w stanie konkurować z największymi. Bo inaczej się nie da. Inaczej nie damy rady się uwolnić. Inaczej dalej będziemy trybikami w maszynie stworzonej przez kogoś, kogo nie obchodzi nasze dobro. O to musimy zadbać sami, bo nikt tego za nas nie zrobi.

Dlatego tylko małe i średnie firmy, spółdzielnie czy franczyzy, które zaczynały od zera są w stanie się obronić.

Można pokonać pojedyncze pszczoły, ale roju nie pokonają! Razem możemy więcej! Możemy sobie nawzajem pomóc. Bo wszyscy jakiejś pomocy potrzebujemy…

Fazy Rozwoju

[Poniedziałki] Fazy 0 – 2: Przygotowania (ok. 17 lat; 2003 – 2020)

[Wtorki] Fazy 4 – 8: Ekonomia (ok. 5-7 lat; 2020 – 2027)

[Środy] Faza 9: Pokojowa Rewolucja & Polityka (ok. 3 lat; 2027 – 2030)

[Czwartki] Faza 10: Stabilizacja (ok. 2-3 lata; 2030 – 2033)

[Piątki] Faza 11: Mobilność (ok. 1-2 lat; 2033 – 2035)

[Soboty] Faza 12: Sukces i podsumowania! (ok. 2037 roku)

[Niedziele] Odpoczynek…

Partnerzy strategiczni projektu

Kontakt