Podsumowanie gospodarki BigBizBrain.com

(stan na 12.09.2019)

Dostępne w ramach BBB = 48 725 BFC (równowartość w dywidendzie = 73 087 PLN | równowartość w usługach = 85 268 PLN)

Wykorzystane na usługi = 59 900 BFC

Wypłacone w dywidendzie = 0 PLN

Suma wkładu wartości [wartość gospodarki BBB] = 108 625 BFC

W tym suma wkładu w PLN = 32 550 PLN [~30%]

Przeliczniki MFC

x1 na BFC

x1,75 na usługi (np. 100 MFC = 175 PLN na usługi = 100 BFC)

x2,5 na dywidendę (np. 100 MFC = 250 PLN na wypłacie = 100 BFC)

Przeliczniki BFC

x1,75 na usługi (np. 100 BFC = 175 PLN na usługi)

x1,5 na dywidendę (np. 100 BFC = 150 PLN na wypłacie)

Przeliczniki BPC

x1,5 na usługi (np. 100 BFC = 150 PLN na usługi)

x1,25 na dywidendę (np. 100 BFC = 125 PLN na wypłacie)

Dostępność

Usługi = zamówienie od razu, realizacja wg dostępności czasowej* (*nie dotyczy kosztów logistycznych: transport, nocleg)

Dywidenda = wypłacana w kolejności od najwyższych kwot, po osiągnięciu określonych progów zysku netto** (patrz tabela dywidendy)

**Tabela dywidendy BFC

Wzór:

  1. 30% dywidendy dla Founderów
  2. 30% dla Inicjatora
  3. 30% inwestycje w Marketplace
  4. 10% amortyzacja

Zysk netto

Kwota dostępnej dywidendy do wypłaty

1000 PLN

300 PLN

10 000 PLN

3 000 PLN

25 000 PLN

7 500 PLN

50 000 PLN

15 000 PLN

75 000 PLN

22 500 PLN

150 000 PLN

45 000 PLN

250 000 PLN

75 000 PLN