Założenia modelu ekonomicznego BigBizBrain.com

 1. Głównym założeniem waluty zainicjowanej w ramach BigBizBrain.com jest zwiększenie wydajności oraz elastyczności systemu ekonomicznego, w którym żyjemy. Testy prowadzone od 2012 do 2019 roku wykazały, że wzrost ten wynosi ok. 100% większej wydajności pracy przy jednoczesnym wyraźnym wzroście elastyczności. Sprawdzi się on przede wszystkim w przypadku gospodarki usług oraz doświadczeń, natomiast do porównywalnego wzrostu wydajności gospodarki produktowej konieczna będzie przede wszystkim automatyzacja i robotyzacja procesów.

 2. Pieniądz wytwarzany jest poprzez wartość wykonanej na czyjąś rzecz pracy/wytworzonej wartości na rzecz danej osoby/grupy/organizacji. Jest to sposób zapisu tzw. „przysług” w formie umożliwiającej użycie ich, jako waluty.

  Przykład: wykonałem dla Ciebie sesję zdjęciową = w systemie pojawia się od razu adekwatna kwota na moim koncie w walucie równoległej. Mogę ją wykorzystać na udostępniane przez Ciebie usługi/produkty lub odebrać, jako dywidendę w „normalnej gotówce”. Albo podzielić jedno i drugie w jakiejś proporcji.

 3. Uznając naszą walutę, jako równoległy środek płatniczy – możemy powtórzyć ten sam model w większej grupie, tak długo, jak coś nas spaja i wiemy, że możemy się nawzajem wymieniać wartością na zrozumiałych zasadach.

  Przykład: zrobiłem dla Ciebie sesję zdjęciową, kwotę wykorzystuję na masaż u Kasi, a Ty Kasi robisz muzykę do jej utworu.

 4. Oprócz wniesionej do systemu wartości/pracy, obliczamy także przepływ finansowy pieniądza fiducjarnego (pieniądz FIAT, np. PLN, EUR, USD), którego w Polsce z naszej pracy zabiera się nam w podatkach i innego rodzaju poborach ok. 80%. Orientacyjna stabilność systemu zweryfikowana na tym etapie, w obecnych realiach ekonomicznych funkcjonuje w okolicach 30-40% wkładu pieniądza FIAT i 60-70% waluty równoległej. Z pewnością da się przez jakiś czas przesunąć granice tego systemu, jednak najprawdopodobniej bezpieczna granica jest gdzieś w okolicach proporcji 30-70.

  Przykład: w obecnych realiach na stabilną sytuację finansową, która umożliwia nam przeżycie i rozwój wkładamy ok. 80% naszego czasu i energii. Przy zastosowaniu waluty równoległej i odpowiednio rozbudowanej sieci BBB, będziemy w stanie zejść do ok. 20-30% inwestycji czasu i energii w stabilność zagwarantowaną przez Państwo. Reszta będzie do naszej dyspozycji.

  Ciekawostka: zakładając, że zarabiasz średnią krajową (ok. 3600 PLN), to do realnej dyspozycji zostaje Tobie ok. 700 PLN. Przy pełnym etacie to daje kwotę ok. 4 PLN/h kwoty do wolnej dyspozycji.

 5. BFC = Brain Founder Coin. Waluta ufundowana przez Inicjatora, która umożliwiła rozkręcenie i zweryfikowanie funkcjonalności systemu. Pierwszym kamieniem milowym było osiągnięcie (2012 – 2019) progu 100 000 BFC oraz wystarczającej dywersyfikacji narzędzi (patrz zakres dostępnych usług dla Founderów), aby zweryfikować, że waluta jest w stanie funkcjonować w obecnych realiach ekonomicznych. A jednocześnie, że generuje wystarczającą wartość dodaną, aby przeżyć, a jednocześnie utrzymać stabilność ekonomii BBB.

  Przykład: za pomocą waluty FIAT pokrywamy nasze koszta życia, a za pomocą waluty równoległej możemy dbać o nasz rozwój oraz tworzenie legalnej wartości dodanej poza systemem poborów podatkowych, niezależnie od kraju, w którym żyjemy (a przynajmniej tam, gdzie barter, rabaty, czy waluty równoległe nie są objęte podatkami).

  Ciekawostka: Dominanta krajowa, czyli to, co zarabia największa grupa ludzi w kraju wynosi ok. 2500 PLN. Czyli przy pełnym etacie to daje kwotę ok. 500 PLN, czyli ok. 3 PLN/h kwoty do wolnej dyspozycji. Dla kwoty minimalnej, czyli 1800 PLN, to odpowiednio 360 PLN i 2,3 PLN/h.

 6. BPC = Brain Pionier Coin. Waluta emitowana po przekroczeniu pierwszego kamienia milowego, aby stymulować dalszy rozwój ekosystemu. Dostępna w ramach crowdfundingu na www.Fund.BigBizBrain.com

 7. MFC = Mikołaj Founder Coin. Wartość wniesiona w proces budowy i umożliwienia zaistnienia ekosystemu BBB. Czyli w tym przypadku – w przeżycie oraz rozwój Mikołaja, aby mógł stworzyć ten ekosystem. Jest to zapas będący źródłem kredytowania i stymulowania rozwoju ekonomii BBB.

 8. Ile wynosiła równowartość średniej zarobków przez te 7 lat tworzenia ekosystemu? Niecałe 1300 PLN. Więc w praktyce PLNów na przeżycie do dyspozycji Inicjatora było średnio ok. 400 PLN/mieś. Ale już kwota wolna godzinowa wynosiła ok. 5 PLN/h! Czyli w praktyce – wydajność została podniesiona o 100%, w stosunku do tradycyjnej ekonomii. Co oznacza, że taki model jest wyraźnie bardziej wydajny i elastyczny, niż obecne paradygmaty ekonomiczne.

 9. Sam proces tworzenia i weryfikowania tych założeń był bardzo dużym wyzwaniem, ale takie są właśnie koszta budowania czegoś pionierskiego. Te koszta są inwestycją w przyszłość, której wszyscy potrzebujemy. Bo bez tej inwestycji, nie obronilibyśmy ani naszej przyszłości, ani naszej wolności. Bo z tą inwestycją – możemy wreszcie zacząć budować nasz dobrobyt, ograniczając znacząco wpływ idiotów, którzy próbują zniszczyć naszą przyszłość.

 10. Gdzie można zastosować ten model? W obrębie każdej społeczności, która identyfikuje się ze sobą: rodziny, współlokatorów, sąsiadów, osiedla, społeczności zebranej wokół jakiegoś zagadnienia (np. fani jakiejś gry), sportu (np. kibice jakiejś drużyny), osoby (np. fani jakiejś osoby), czy filozofii życia (np. zdrowego stylu życia) albo spółdzielni, bądź grupy przedsiębiorców, którzy ze sobą współpracują. Możliwości są ogromne.

 11. Nie generujemy żadnych stałych kosztów dla uczestników naszej ekonomii. Jeżeli potrzebujemy funduszy na coś – organizujemy zbiórki celowe. Nie ma w tym systemie podatków, ani emerytur. Założenie jest takie, że tak długo, jak masz mózg – możesz wytwarzać wartość w naszej gospodarce. Nie opodatkowujemy działalności mózgu. Brak jest kosztów stałych w ramach naszego ekosystemu w walucie równoległej BBB.

 12. To oczywiście nie zabezpiecza nas od kosztów stałych związanych z pieniądzem fiducjarnym. Ale w naszej walucie koszta stałe są wykluczone. Jeżeli potrzebujemy czegoś – robimy na to zbiórkę celową, a głosowania przeprowadzamy – głosując naszą własną walutą na to, czego chcemy. Głosowanie własnymi pieniędzmi jest najskuteczniejszą formą demokracji.